Traditional karate, Volkovysk, 2011
http://fudoshin.by/gallery/volkovysk_11/IMG_0226.jpg
http://fudoshin.by/gallery/volkovysk_11/IMG_0225.jpg
http://fudoshin.by/gallery/volkovysk_11/IMG_0196.jpg
http://fudoshin.by/gallery/volkovysk_11/IMG_0194.jpg
http://fudoshin.by/gallery/volkovysk_11/IMG_0193.jpg
http://fudoshin.by/gallery/volkovysk_11/IMG_0192.jpg
+37529 311 95 17